RÄTT VÅRD I RÄTT TID

Så funkar det

Via RemissHjälpen får du enkelt tillgång till den vård du behöver, både på vårdmottagningar men ibland även online. Nedan kan du läsa mer om hur det går till.

Välj typ av vård som dyker upp

1. Välj typ av vård och svara på frågorna som dyker upp.

Du beskriver sedan dina besvär genom att svara på frågor om dina symtom, tidigare sjukdomar, läkemedel du använder, med mera. Är du osäker kan du alltid välja ”allmän bedömning” efter att du loggat in. Du som är vårdnadshavare kan kostnadsfritt söka vård för ditt/dina barn som är över 1 år hos oss.

Prata med en sjuksköterska

2. Prata med en sjuksköterska.

Ni går tillsammans igenom de svar du lämnat. Sjuksköterskan gör en bedömning av dina besvär och kommunicerar sedan med dig som vårdsökande. Du kan få hjälp med remiss till den specialiserade vården, antingen på en vårdmottagning eller i vissa fall online beroende på dina besvär och önskemål. Vi hjälper dig korta väntetid, spara pengar och få tillgång till bästa tillgängliga vård runtom i Sverige. Kommunikationen sker i första hand via chatt men även via video eller telefon vid behov.

Vi hjälper dig!

3. Vi hjälper dig!

När du kommunicerar med oss kommer vi presentera väntetider och berätta vad de olika vårdgivarna är bra på – allt för att göra ditt val så enkelt som möjligt.

I vår databas lagrar vi information om remisskrav, vårdgivarspecifik information och väntetider rikstäckande.

Träffa läkaren fysiskt eller digitalt

4. Träffa läkaren fysiskt eller digitalt.

Om vi skriver remiss får du i regel besked om kallelse inom 2 veckor. Vi ser till att du alltid får tid inom nationella vårdgarantin när din remiss blivit godkänd.

Väljer du att träffa läkare eller psykolog online hjälper vi dig vidare kring hur besöket går till – ofta sker det via ett videobesök.

Efter ditt besök skickas faktura för patientavgift på 100 kr. Den kommer via mail. Har du frikort, är under 20 år eller över 85 år är besöket kostnadsfritt.

Oavsett vilket besvär du har så hjälper vi dig till rätt vård i rätt tid.

1. Välj typ av vård och svara på
frågorna som dyker upp.

Du beskriver sedan dina besvär genom att svara på frågor om dina symtom, tidigare sjukdomar, läkemedel du använder, med mera. Är du osäker kan du alltid välja ”allmän bedömning” efter att du loggat in.
Du som är vårdnadshavare kan kostnadsfritt söka vård för ditt/dina barn som är över 1 år hos oss.

Välj typ av vård som dyker upp
Prata med en sjuksköterska

2. Prata med en sjuksköterska.

Ni går tillsammans igenom de svar du lämnat.
Sjuksköterskan gör en bedömning av dina besvär och kommunicerar sedan med dig som vårdsökande. Du kan få hjälp med remiss till den specialiserade vården, antingen på en vårdmottagning eller i vissa fall online beroende på dina besvär och önskemål. Vi hjälper dig korta väntetid, spara pengar och få tillgång till bästa tillgängliga vård runtom i Sverige.
Kommunikationen sker i första hand via chatt men även via video eller telefon vid behov.

3. Vi hjälper dig!

När du kommunicerar med oss kommer vi presentera väntetider och berätta vad de olika vårdgivarna är bra på – allt för att göra ditt val så enkelt som möjligt.

I vår databas lagrar vi information om remisskrav, vårdgivarspecifik information och väntetider rikstäckande.

Vi hjälper dig!
Träffa läkaren fysiskt eller digitalt

4. Träffa läkaren fysiskt eller digitalt.

Om vi skriver remiss får du i regel besked om kallelse inom 2 veckor. Vi ser till att du alltid får tid inom nationella vårdgarantin när din remiss blivit godkänd.

Väljer du att träffa läkare eller psykolog online hjälper vi dig vidare kring hur besöket går till – ofta sker det via ett videobesök.

Efter ditt besök skickas faktura för patientavgift på 100 kr. Den kommer via mail. Har du frikort, är under 20 år eller över 85 år är besöket kostnadsfritt.

Oavsett vilket besvär du har så hjälper vi dig till rätt vård i rätt tid.

De vanligaste frågorna

1. Skickar ni remiss till blodprovtagning eller röntgenundersökning?

Vi kan inte skicka remiss till blodprovstagning. För den som önskar finns möjlighet att få hjälp med remiss till MR & ultraljudsundersökningar i stora delar av Sverige. Det alternativet finns tillgängligt för den som önskar betala privat. För mer information om MR & ultraljud, klicka här

2. Hur går mötet med er till och vad kostar det?

Du möter vår legitimerade sjukvårdspersonal via chatt, video eller telefon. Besöket är kostnadsfritt för dig under 20 år, över 85 år eller med frikort. För övriga är patientavgiften 100 kr och frikortsgrundande.

3. Vad kan ni hjälpa mig med?

RemissHjälpen hjälper dig med bedömning, råd, hänvisning och behandling. Vi hjälper dig rätt och sparar både tid, pengar och lidande för dig som vårdsökande.

4. Är ni en registrerad vårdgivare?

Ja, RemissHjälpen är en registrerad vårdgivare under tillsyn från inspektionen för vård och omsorg. Vi lyder under patientdatalagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vi journalför dina besök hos oss.

För svaret på fler vanliga frågor.