DIN RÄTT TILL
RÄTT VÅRD

Alla har rätt att få den vård de behöver så snabbt det är möjligt. Det är vår utgångspunkt på RemissHjälpen.

DIN RÄTT TILL RÄTT VÅRD

DIN RÄTT TILL RÄTT VÅRD

Alla har rätt att få den vård de behöver så snabbt det är möjligt. Det är vår utgångspunkt på RemissHjälpen.

När du av en eller annan anledning inte får den undersökning du vill ha via den vanliga vården, eller bara vill ha hjälp fortare – finns nu möjligheten att genomgå privata MR & ultraljudsundersökningar över stora delar av Sverige.

När du söker ser vi gärna att du har någon form av besvär eller symtom som du vill undersöka. I dagsläget har vi inte som målsättning att remittera till undersökningar om du saknar besvär/symtom eller kraftig oro. Risken, trots undersökning är att det kan missas viktiga fynd eftersom man inte vet vad det är man letar efter. Det är också av den anledningen vi inte remitterar till MR helkropp i nuläget. Vi tycker det är bättre att undersöka specifika områden och besvär, med tydliga frågeställningar. Sammantaget ger detta en ökad säkerhet för dig som vårdsökande och höjer kvaliteten på den undersökning du ska genomgå.

Efter genomförd undersökning följer läkare upp och meddelar dig svaret från undersökningen. Om undersökningen visar på fynd som behöver utredas vidare bistår vi med remiss till adekvat vård.

Logga in och sök undersökningen du behöver

Ladda ned appen och sök undersökningen du behöver

Kundservice

Kundservice

Vi svarar på mail inom 24 timmar.
kundtjanst@remisshjalpen.se

Glöm inte kolla skräpposten!

För hela Sverige

För hela Sverige

RemissHjälpen har en offentligt finansierad vårdmodell och en för privatbetalande. Här kan du som privatbetalande välja MR & ultraljudsundersökning du är i behov av.