Vi hjälper dig

MR prostata

Välgjorda studier visar att magnetkameraundersökning före eventuella biopiser både är bättre för patienter och sparar resurser för vården. Det uppdaterade nationella vårdprogrammet för prostatacancer rekommenderar övergång till MR-baserad diagnostik med riktade biopsier hos män med måttligt förhöjt PSA.

Vi hjälper dig
Ladda ned appen och beställ undersökningen du önskar.

Först efter MR-undersökning ska patienten träffa en urolog för klinisk undersökning. Enbart vid misstanke om cancer ska vävnadsprov av prostatakörteln sedan tas, och då med anledning av misstänkta förändringar.

Med anledning av de uppdaterade riktlinjerna kommer ca en tredjedel av män med förhöjt PSA slippa genomgå biopsier, som både är obehagligt och kan orsaka infektioner.

En stor vinning är att 1 000 färre män per år kommer att bli cancerpatienter. Omkring en femtedel av de man idag tar biopsi på för att hitta en allvarlig cancer visar sig i stället ha en beskedlig cancer.

Ännu en anledning till att använda MR-diagnostik är möjligheten att hitta fler fall av allvarlig cancer i ett tidigt skede – vilket ökar chansen till god behandling.

Vad händer om något upptäcks?

Allt som oftast är det bättre att upptäcka skada eller sjukdom så tidigt som möjligt. Det ger i regel större chans att åtgärda eventuell skada eller sjukdom. Om något upptäcks i samband med undersökning hjälper våra läkare dig med remiss till adekvat vård. Du kan chatta med läkaren och ställa frågor om du undrar över något och vid behov kan du även få ett telefonsamtal. Eventuell vidare remiss och dialog med våra läkare ingår i priset när du beställer undersökning.

När och hur får du resultatet efter din undersökning?

Efter att du varit på undersökning gör först radiologen en bedömning av MR-bilderna. Därefter bedömer våra läkare radiologens utlåtande och utifrån det sammanställs ditt undersökningssvar skriftligt i vår app. Du loggar enkelt in med hjälp av BankID för att ta del av resultatet.

Svaret kan du räkna med att få inom 7 dagar från dess att du genomgått undersökning, men ofta snabbare än så. Du kan sedan ställa frågor direkt till läkaren om du undrar över något. Önskar du även ta del av det radiologiska utlåtandet kan vi skicka det direkt via appen, alternativt skicka hem det per post.

Ladda ned appen och beställ undersökningen du önskar.

Först efter MR-undersökning ska patienten träffa en urolog för klinisk undersökning. Enbart vid misstanke om cancer ska vävnadsprov av prostatakörteln sedan tas, och då med anledning av misstänkta förändringar.

Med anledning av de uppdaterade riktlinjerna kommer ca en tredjedel av män med förhöjt PSA slippa genomgå biopsier, som både är obehagligt och kan orsaka infektioner.

En stor vinning är att 1 000 färre män per år kommer att bli cancerpatienter. Omkring en femtedel av de man idag tar biopsi på för att hitta en allvarlig cancer visar sig i stället ha en beskedlig cancer.

Ännu en anledning till att använda MR-diagnostik är möjligheten att hitta fler fall av allvarlig cancer i ett tidigt skede – vilket ökar chansen till god behandling.

Vad händer om något upptäcks?

Allt som oftast är det bättre att upptäcka skada eller sjukdom så tidigt som möjligt. Det ger i regel större chans att åtgärda eventuell skada eller sjukdom. Om något upptäcks i samband med undersökning hjälper våra läkare dig med remiss till adekvat vård. Du kan chatta med läkaren och ställa frågor om du undrar över något och vid behov kan du även få ett telefonsamtal. Eventuell vidare remiss och dialog med våra läkare ingår i priset när du beställer undersökning.

När och hur får du resultatet efter din undersökning?

Efter att du varit på undersökning gör först radiologen en bedömning av MR-bilderna. Därefter bedömer våra läkare radiologens utlåtande och utifrån det sammanställs ditt undersökningssvar skriftligt i vår app. Du loggar enkelt in med hjälp av BankID för att ta del av resultatet.

Svaret kan du räkna med att få inom 7 dagar från dess att du genomgått undersökning, men ofta snabbare än så. Du kan sedan ställa frågor direkt till läkaren om du undrar över något. Önskar du även ta del av det radiologiska utlåtandet kan vi skicka det direkt via appen, alternativt skicka hem det per post.

Ladda ner appen

Ladda ner appen,
logga in med BankID,
fyll i uppgifter.

Välj vilken typ av vård du vill ha

Välj kategori
MR/ULTRALJUD
när du loggar in.

Svara på frågorna som dyker upp

Svara på frågorna
som dyker upp.

Du kopplas ihop med en sjuksköterska

Du kopplas ihop med
en läkare som
hjälper dig vidare.